Građevinski projekt

Građevinar

Članovi našeg tim, u skladu sa motom cijeloživotnog obrazovanja sudjeluju i u pisanju stručnih radova od kojih je jedan nedavno i objavljen u znanstveno-stručnom časopisu „Građevinar" koji izdaje Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) u Zagrebu.

U radu je sažeto prikazan novi način rehabilitiranja kolničkih konstrukcija cesta tehnologijom recikliranja hladnim postupkom i na cesti. Opisana je primjena, izvođenje, potrebna mehanizacija, a dan je i osvrt na prednosti ove tehnologije sa stajališta ekonomičnosti i zaštite okoliša. Obrađen je prvi primjer primjene te tehnologije na projektu obnove državne ceste D55 (dionica Vinkovci-Županja) izvedenom 2008. Sugerira se praktična primjena tehnologije na cestama u Hrvatskoj.

http://www.casopis-gradjevinar.hr/dokumenti/201006/3.pdf

 

PONOSNI SPONZOR:Vi ste ovdje: Home Novosti